Inloggen dealers

Inloggen

Algemene voorwaarden

1. Prijzen en koopovereenkomst

 • 1.1
 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Urban Colors zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
 • 1.2
 De koopovereenkomst tussen Urban Colors en de klant komt als volgt tot stand:
- de klant plaatst een bestelling op de website van Urban Colors door artikelen in het winkelwagentje te plaatsen en de bedrijfs- en/of persoonsgegevens in te vullen.
- vervolgens maakt de klant een keuze betalen per iDEAL of uit zelf betalen per bank en klikt op de button ’Bevestigen’.
- de bevestiging dat de bestelling succesvol is afgerond verschijnt op het scherm. Naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt vervolgens een bevestiging van de order en een factuur gestuurd.
- het herroepingsrecht is bij B2B niet van toepassing.
 • 1.3
 Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze onverwijld hierover een e-mail (met leesbevestiging) te sturen naar info@urbancolors.eu.

2. Levering, prijzen en transport

 • 2.1
 Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn gebaseerd op levering door geheel Nederland en België en zijn exclusief BTW.
 • 2.2 
Het risico van het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Urban Colors. Op het moment van aflevering van de artikelen gaat het risico over op de klant.
 • 
2.3 
De artikelen worden doorgaans uit voorraad geleverd en kunnen meestal binnen 10 werkdagen bij de klant worden afgeleverd. Urban Colors is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van deze of bij de producten vermelde indicatieve levertijden.
2.4
Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant Urban Colors hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen.

3. Betalingsvoorwaarden

 • 3.1 
Bestellingen dienen uiterlijk te worden betaald 14 dagen na aflevering.
 • 3.2
 Onze artikelen kunnen op verschillende manieren worden betaald:
- De klant betaalt zelf het op de factuur vermelde bedrag o.v.v. het factuurnummer via zijn/haar bank.
- De klant betaalt indien gewenst met iDEAL bij het plaatsen van de bestelling.

4. Levertijden

 • 4.1
 De vermelde levertijden zijn indicatief en gaan in zodra Urban Colors de bestelling van de klant heeft ontvangen.
 • 
4.2 
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Urban Colors wordt overschreden, zal Urban Colors de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. Schade bij transport

 • 5.1
 Indien een artikel beschadigd bij de klant aankomt, dient deze Urban Colors hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen. Er wordt dan een afspraak met de klant gemaakt om het artikel om te ruilen.

6. Garanties en klachten

 • 6.1
 Urban Colors geeft op haar artikelen geen specifieke garanties. Urban Colors streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit, zowel met betrekking tot de gebruikte materialen als de afwerking. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat de geleverde artikelen niet voldoen aan zijn kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) binnen 2 werkdagen aan Urban Colors laten weten, waarna de klacht in behandeling wordt genomen..
 • 6.2
 Eventuele klachten kunnen gericht worden aan: Urban Colors, Marowijne 13D, 1689 AR Zwaag. Telefoon: 06 5051 5930. 
Email: info@urbancolors.eu

7. Privacy

 • 7.1
 De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Urban Colors in het klantenbestand opgenomen en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 • 7.2 
Urban Colors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

8. Overige bepalingen

 • 8.1
 Het is de retailer niet toegestaan de producten aan te bieden op platforms van derden zoals Amazon, Ebay, Houzz, Bol.com of welk ander platform van derden dan ook.

9. Toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

 • 9.1
 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland zijnde het Kantongerecht te Alkmaar.
  Urban Colors
  KvK Hoorn 73579041

Wilt u dealer worden?

Wilt u dealer worden bij groothandel Urban Colors? Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en voorwaarden? U kunt hier een aanvraag indienen, daarna nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.